Linkcare

เครื่องวัดความดัน DX-B1

เครื่องวัดความดัน DX-B1

คุณสมบัติ:

 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ : LCD กะพริบพร้อมท์
 • แสดง: LCD
 • วิธีการวัด: Oscillometric
 • ช่วงการวัด: 0-280mmHg
 • ชีพจร: 40-199 pulse/min
 • ความแม่นยำ: ความดัน: ±3mmHg
 • ชีพจร: ±5% of reading value
 • การอัดอากาศและปล่อยอากาศ: อัตโนมัติ
  กำลังการจัดเก็บ: 99
 • เซ็นเซอร์วัดความดัน: สารกึ่งตัวนำ

สารบัญ:

 • เครื่อง
 • คู่มือการใช้
 • วงแขน 22-32cm
 • แบตเตอรี่ AA 4ก้อน